מטפלת של הבת שלי - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • ליאת

  נשלח ע"יליאת 08:47, 7 באפריל 2013

  אני מעסיקה מטפלת לבתי התינוקת במשרה חלקית. היא עובדת 3 פעמים בשבוע, 5 שעות בכל פעם. כמה ימי חופש מגיעים לה?

  השב
 • 19:00, 8 באפריל 2013

  ם ויתקה הוא עד 4 שנות עבודה והיא עובדת כל השנה מגיע לך מספר ימי העבודה שעבדה בפועל במשך השנה מחולק ל-200 מוכפל ב-14

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.