דמי ימי מחלה לעובד חדש - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • ענת זיק

  נשלח ע"יענת זיק 07:33, 20 באוקטובר 2013

  אנחנו מעסיקים עובדת מחודש ספטמבר, כלומר , היא צברה 1.5 ימי מחלה. בחודש אוקטובר היא נעדרה 5 ימים עקב מחלה. שכרה הוא 5500₪ לחודש. כמה עלינו לשלם בסיום החודש? איך מחושב שכר יומי? איך מחשבים את דמי ימי המחלה? תודה,

  השב
 • 10:54, 22 באוקטובר 2013

  ענת זיק שלום רב,
  ראשית אני מציעה לך להסתייע בייעוץ משפטי מקיף באשר לכל שאלותייך. המסגרת הזו נועדה לתת מענה נקודתי בלבד. באשר לחישוב דמי מחלה התשובה היא כדלהלן: בהתאם לסעיף 4 לחוק דמי מחלה, תקופת הזכאות של עובד לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא, שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר מ-90 יום.
  בהתאם לכך, כל עוד עומדים לזכותו של העובד החולה ימי מחלה, על המעביד לשלם לעובד דמי מחלה בהתאם לחוק. בעד היום הראשון אין העובד זכאי לדמי מחלה. בעד היום השני והשלישי להיעדרותו הוא זכאי למחצית דמי המחלה (50%)(*), החל מהיום הרביעי להעדרו העובד זכאי למלוא דמי המחלה בשיעור של 100% משכר העבודה(*), שהיה העובד זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.