האם להצטרף לבקשת פירוק חברה - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • גיא

  נשלח ע"יגיא 16:16, 1 באפריל 2014

  אדם שמקום עבודתו(חברה בעמ) נסגר והמעביד נעלם מהארץ, חייב פיצויים, שכר, קופת פנסיה לעובד. יש פסק דין שהחברה והוא עצמו, שניהם וכל אחד לחוד ישלמו את כל חובותיו לעובד, אבל הוא לא נמצא ואין רכוש או כספים כדי להוציא לפועל. בינתים יש דיון על מינוי מפרק מטעם עובדים אחרים ופורסמה הודעה על מי שרוצה לתמוך בבקשה שיודיע. רציתי לשאול: 1) מה יתן תמיכה בבקשת הפירוק? 2) האם אחרי שימונה מפרק אפשר להגיש לו את הפרטים של העובד שלא הצטרך לבקשת הפירוק וזאת לצורך קבל אישור לביטוח לאומי לתשלום חובות המעביד במקום המעביד?

  השב
 • 18:11, 4 באפריל 2014

  לא הבנתי את השאלה למדוע העובד לא מצטרף ליתר העובדים בבקשת הפירוק, אם ישנה בקשה כזו.

  תגובה
 • 13:26, 5 באפריל 2014

  הוא לא הצטרף כיוון שהוא לא רוצה לשלם שכר טרחה לעו"ד שמגיש את בקשת הפרוק. הפרוק ממילא יאושר כי אין מי שיתנגד, יתכן שבדיון בבית המשפט אם יהיה צורך יביע את תמיכתו בפירוק.
  שאלה נוספת, האם העובד שלא הצטרף לבקשת הפרוק עם עובדים אחרים בהגישו למפרק את הוכחות החוב יידרש להוצאות מפרק או שכר טרחה למישהו?

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.