המשך עבודה לאחר סיום יחסי עובד מעביד - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • יואב

  נשלח ע"ייואב 12:37, 22 באפריל 2014

  שלום רב ! עובד בחברה פורש שנתיים לפני הפנסיה ונוסע לגור בחו"ל. החברה והוא מעוניינים שימשיך לתת את שירותיו למשך כחודשיים נוספים לאחר סיום יחסי עובד מעביד ותשלום כל זכויותיו על פי החוק (כולל פיצויי פיטורין). האם יכולה להיות בעייה עם סידור זה (סכנת ביטול פטור מ"ה על פיצויי פיטורין , בטוח לאומי וכדו' ) ? תודה יואב

  השב
 • 12:27, 10 במאי 2014

  אני לא רואה כל בעיה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.