• 24 בדצמבר 2012

    חופשת לידה

    עובדת שלי החליטה להאריך את חופשת הלידה שלה בעוד 3 חודשים.
    האם עליי לשלם לה קרן פנסיה בחודשים אלה?

    24 בדצמבר 2012