מה האפשרות לפטר עובד שלא מגיע לעבודה תקופה ללא הודעה ו לא עונה לטלפון - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • עדי

  נשלח ע"יעדי 07:48, 14 בספטמבר 2014

  מה האפשרות/דרך לסיים עבודת עובד שלא מגיע לעבודה תקופה ללא שום הודעה ו לא עונה לטלפון. כמובן שאין אפשרות לעשות שימוע . בברכה עדי

  השב
 • 10:22, 21 בספטמבר 2014

  לשלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לכתובתו ובה הודעה מנומקת על כך שברצונכם לשחררו מעבודה. באם לא יענה, להודיע על פיטוריו.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.