שחרור עובדת חדשה בהיריון - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • יואל

  נשלח ע"ייואל 09:41, 26 בנובמבר 2014

  עובדת התחילה לעבוד אצלי לפני חודשיים בראיון העבודה היא לא אמרה שהיא בהיריון ושלשום היא הודיעה לי שהיא בחודש שישי. האם אפשר לשחרר אותה אחרי שלא הייתה כנה איתי?

  השב
 • 09:48, 26 בנובמבר 2014

  פיטורי אישה בהריון אסורים אלא אם כן ניתן היתר מאת הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. גם אם היא עובדת אצלך רק חודשיים הרי שאתה חשוף לתביעה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. גם מדבריך עולה כי הפיטורים יהיו קשורים לעובדת היותה בהריון והסרתו ממך. הצדק עמך כי יש טעם לפגם בכך שהסתירה עובדת הריונה, ואולם הפסיקה קובעת כי למעט במקרים מיוחדים, תלוי אופי התפקיד המוצע, לא חלה על אישה חובה לגלות בעת ראיון עבודה כי היא בהריון. על אישה חלה החובה להודיע על דבר הריונה עד החודש החמישי.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.