• 26 בנובמבר 2014

  שחרור עובדת חדשה בהיריון

  עובדת התחילה לעבוד אצלי לפני חודשיים בראיון העבודה היא לא אמרה שהיא בהיריון ושלשום היא הודיעה לי שהיא בחודש שישי. האם אפשר לשחרר אותה אחרי שלא הייתה כנה איתי?

  26 בנובמבר 2014
 • 26 בנובמבר 2014

  שחרור עובדת חדשה בהיריון

  פיטורי אישה בהריון אסורים אלא אם כן ניתן היתר מאת הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת. גם אם היא עובדת אצלך רק חודשיים הרי שאתה חשוף לתביעה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. גם מדבריך עולה כי הפיטורים יהיו קשורים לעובדת היותה בהריון והסרתו ממך. הצדק עמך כי יש טעם לפגם בכך שהסתירה עובדת הריונה, ואולם הפסיקה קובעת כי למעט במקרים מיוחדים, תלוי אופי התפקיד המוצע, לא חלה על אישה חובה לגלות בעת ראיון עבודה כי היא בהריון. על אישה חלה החובה להודיע על דבר הריונה עד החודש החמישי.

  26 בנובמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?