עובד שפוטר האם מחוייב לעבוד כל זמן ההתראה המוקדמת? - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • מיטל

  נשלח ע"ימיטל 16:28, 24 בינואר 2015

  שלום פוטרתי וקיבלתי חודש התראה מוקדמת. יום לאחר שפוטרתי כבר היתה עובדת חדשה במקומי. שאלתי היא: האם אני יכולה מבחירה לעזוב מתי שארצה או שאני מחוייבת בכל החודש למרות שאני פוטרתי?

  השב
 • 08:23, 25 בינואר 2015

  על פי החוק בזמן ההודעה המוקדמת עובד חייב להמשיך ולעבוד במקום העבודה. את יכולה לבקש לעזוב ולוותר על השכר בתקופה זו.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.