חופשת מחלה בהתראה מוקדמת - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • מיטל

  נשלח ע"ימיטל 16:30, 24 בינואר 2015

  הייתי חולה במהלך החודשהתראה מוקדמת שקיבלתי האם הימים האלו נחשבים בחודש או שאצטרך להחזיר ימי עבודה למעסיק?

  השב
 • 08:25, 25 בינואר 2015

  לא ברור למה את מתכוונת "להחזיר". ימי מחלה, על פי אישור רפואי, הינם לעניין התשלום כימי עבודה, על פי השיעור הקבוע בחוק [שיעור מופחת עבור היום הראשון והשני] והם נמנים עם תקופת ההודעה המוקדמת. לא תצטרכי להוסיף על תקופת ההודעה המוקדמת עוד ימים כמניין ימי העדרותך בשל מחלה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.