סיום עבודה מטפל סיעודי - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • נועה

  נשלח ע"ינועה 23:48, 15 בפברואר 2015

  שלום א. בפטירת המעביד העובד אמור לקבל פיצויים כרגיל? ב. אם מדובר בעובד שאשרת השהיה שלו הסתיימה לפני כמה שנים ועבד ללא היתר, האם זכאי לפיצויים כמו עובד רגיל? יש מקרים בהם אינו זכאי לפיצויים? ג. האם יש לתת לעובד דמי הבראה באופן יחסי אף שלא הסתיימה שנה מלאה? ד. העובד הנ"ל מועסק בערך כשבע שנים, לאחר כשנתיים וחצי מתחילת העבודה הוא מעצמו הלך לעבוד במקום אחר, ולאחר חצי שנה חזר שוב. האם הוא יש לשלם פיצויים גם על השנתיים וחצי הללו או שמאחר והוא עזב מיוזמתו אינו זכאי לפיצויים בגין אותו הזמן? תודה רבה

  השב
 • 08:16, 16 בפברואר 2015

  בפטירת המעביד, עובד זכאי לפיצויי פיטורים. העדר היתר שהיה אינו רלוונטי לזכויותיו הסוציאליות. ישנם מקרים נדירים בלבד בהם עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים כאשר מופסקת עבודתו על ידי המעסיק. בהתייחס לדמי הבראה יש לשלם על התקופה היחסית בה עבד [בהנחה שעובד מעל שנה]. בהתייחס להפסקת העבודה, הפסקת הרצף מעל 6 חודשים קוטעת את רצף ההעסקה. הפסקת עבודה פחות משישה חודשים אינה קוטעת את רצף ההעסקה ולכן יש לשלם אחורה גם על התקופה הקודמת.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.