שאלת זמנים - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • רוגל

  נשלח ע"ירוגל 15:31, 5 במרץ 2015

  במסגרת קיצוצים במחלקות השונות בחברה שבצענו לפני מספר חודשים, הודענו למספר עובדים על שינויי התנאי העסקתם, חלקם עובדים על בסיס עצמאי. ההודעות נשלחו בהודעת דואר אלקטרוני, לאחר שעם חלקם לא הגענו להסכמה מלאה. מנהל משאבי אנוש הציע שנתחכם מעט ונשלח את אופי השינוי במסגרת הגדרה של הודעה שכביכול מהווה סכום עם כל העובדים שהיו בדיון. ונראה מה הם יגידו. מנהלי משאבי האנוש אמר שמרבית הפעמים העובדים נבהלים ומקבלים את רוע הגזירה. בפועל חלק קיבלו את השינויים לרעה, חלק הגיבו לא טוב, אחד התפטר ותבע אותנו. ומספר עצמאים הגיבו שאינם מקבלים זאת אבל לא התפטרו. שאלתי היא עד כמה זמן העובד שממשיך לעבוד בצורה זו או אחרת עמנו ולא התפטר הודעת השינוי הכביכול מוסכמת תהא הסכמה שנתקבלה בפועל על ידי העובד? או שבמידה ולא הסכים לכך בכתב והוא לא התפטר אבל מתפקד חלקית, עדין צריך את הסכמתם בכתב? שאם לא כך צריכים הבנו לעבור 8 חודשים מיום ההודעה. או שמא זו הודעה על הסכם שהינה לא חוקית כי נכפתה ואז אין לה תוקף כלשהו? בהעדר הסכמה חתומה של העובדים.

  השב
 • 11:22, 8 במרץ 2015

  רוגל. פנייתך מורכבת. מהו עובדי עצמאי - האם הכוונה לפרילנסרים כנגד חשבונית? מה שונה בתנאי ההעסקה? שכר? תנאים סוציאלים אחרים? שעות? למה הכוונה שחלק מהעובדים הגיבו לא טוב? האם חדלו להגיע לעבודה? האם מגיעים אך לא עושים שום דבר? מה פירוש מתפקד חלקית? מבחינת שעות או תפוקה? ככל שחולף הזמן, ועובד לא העלה על הכתב הסתייגותו והמשיך להגיע לעבודה, הרי שבהתנהגותו הוא מרמז על הסכמה לתנאי ההעסקה החדשים. הודעת כוח האדם על הסכם ההעסקה החדש היא לא בלתי חוקית [אלא אם כן נגרעות זכויות סוציאליות הקבועותב דין] ואולם לעובד עומדת הפררוגטיבה האם להסכים או לא שאז התפטרותו היא בדין פיטורים. ללא כל קשר רצוי בהחלט להחתים כל עובד ועובד על הודעה על שינוי בתנאי העסקה.
  מורכבות השאלה אינה מאפשרת תשובה מלאה לחלוטין ונשמח לעמוד לרשותך במשרדינו.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.