מה הכלל? - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • עדין

  נשלח ע"יעדין 22:19, 9 במרץ 2015

  קיים כלל כי בצוע שינוי בתנאי העבודה זה: כי יש כלל זה: תנאי העבודה המתקיימים בין הצדדים אינם ניתנים לשינוי חד צדדי ללא הסכמה הדדית, שהרי שינוי תנאי עבודה יכול להיחשב כפיטורים לכל דבר ועניין "גם אם איש מהנתבעת לא אמר את המילים המפורשות "פיטורים", הרי שהצעה לשינוי תנאי העבודה, שהעובדת לא הסכימה לה, כמוה כפיטורים, כיוון שלא ניתן לשנות באופן חד צדדי הוראה מחוזה העבודה".   שאלתי אם העובד הוא פרילנסר, עצמאי עם חשבונית, האם הודעה על שינוי תנאי העבודה מכל סוג, אפילו מינוריים, הם הודעה בעצם על סיום ההסכם בפועל? ואם כך, מה הצעד הנדרש אם הצד של המעביד, גם אם לא הודענו על הסיום בכתב? והאם למעשה החוזה הסתיים בכל מקרה? מאחר שאין כאן נושא של פיצויים כשכיר, אז מה עומד לזכותו של העובד העצמאי במקרה כזה? מה החובה של העובד במידה והודיע על ההפרה המעביד, האם ניתן לדרוש שירותים ממנו? אין לכך התייחסות בהסכם. ממתי נכנס מועד הסיום החוזה מהודעת העובד או ממועד התשובה שלנו אליו? העובד הודיע שאינו מסכים לשינוי, ? האם זה עדין בידי העובד להחליט אם החוזה עמו תם או שזה הסתיים חוקית בכל מקרה? והאם זה בכל מקרה שהתרחש השינוי או רק בשינו מהותי? אציין שהודענו על שינוי ולאחר תגובתו הודענו על שינוי קטן יותר אבל ברור שזה שינוי בתנאים שהיו קיימים למרות שניסינו למתן אותו . אם ההודעה על השינוי המהותי בטלה ?

  השב
 • 12:05, 10 במרץ 2015

  מתוכן פנייתך עולה כי הגם שמדובר בפרילנסר, הרי שהתייחסותך אליו היא כאל עובד, ובהתאם - דיני העבודה חלים (לעניין זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורים).
  ניתן לראות בשינוי תנאי העסקה הרעת תנאים המזכה את העובד בהתפטרות בדין פיטורים.

  ניתן ליצור קשר עם משרדנו ונשמח לסייע.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.