תיבת דואר - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • עידן

  נשלח ע"יעידן 15:39, 4 באפריל 2015

  האם שמירת כל המידע בתיבת אינטרנט במסגרת עבודה כל עוד העובד לא עזב או גם לאחר מכן היא חובה? או שמותר לו למחוק את התיבה? כולל כל מה שנמצאה בה.

  השב
 • 10:09, 6 באפריל 2015

  עידן שלום. אין חובה לשמור את כל החומר בתיבה לאחר שעובד עזב. אם מדובר בחומר פרטי של העובד, מן הראוי לדאוג להעביר לו את כל החומר או לעדכן אותו כי עליו להעביר אליו את החומרים הפרטיים כי עומדים למחוק את התיבה.

  תגובה
 • 12:33, 6 באפריל 2015

  מאידך המעביד לעולם לא יוכל לטעון דבר כלשהו במידה ומחק בלי להודיע בדבר מידע מקצועי שהיה במסגרת התיבה?

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.