תשלום פנסיה אחורה לעובד לשעבר - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • רן

  נשלח ע"ירן 10:06, 19 באפריל 2015

  עובד סיים יחסי עובד-מעביד אחרי 15 חודשי עבודה, מבלי ששולמו לו עבור פנסיה חובה במשך 9 חודשים, גם לא נפתחה קרן פנסיה לעובד. השאלה היא האם המעסיק חייב לשלם רטרו' את כספי העובד והמעביד, גם אם המעסיק מחזיק במכתב חתום מהעובד שהעובד קיבל את מלוא השכר, הפיצויים והתנאים להם היה זכאי במהלך עבודתו, וזאת למרות שמעשית כאמור לא נפתחהתכנית פנסיה?

  השב
 • 10:36, 19 באפריל 2015

  שלום רב, חתימת העובד על מכתב המאשר כי קיבלת את מלוא השכר וכו', אינה מפחיתה מחובו של המעסיק לשלם את תגמולי הפנסיה גם באופן רטרואקטיבי.

  תגובה
 • 10:53, 19 באפריל 2015

  תודה על המענה, אך כיצד ניתן לחייב את העובד להפריש את חלקו היחסי?
  הרי העובד נדרש עפ"י חוק לשאת גם כן בחלק מהתשלומים!
  האם נכון /ראוי לבצע בשלב זה תשלום חד צדדי רטרו' של סכום הפנסיה בניכוי הפרשות העובד,
  באופן חד צדדי לאחת מקרנות הפנסיה?

  תגובה
 • 13:01, 19 באפריל 2015

  לא ניתן לחייב את העובד לבצע כל הפרשה. זה אינטרס שלו. ראוי ונכון לבצע תשלום חד צדדי של חלקו של המעביד.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.