תשלום ימי הודעה מוקדמת - פורום ייעוץ למעסיקים

שאלה חדשה
 • ליזה אלימלך

  נשלח ע"יליזה אלימלך 11:59, 27 באפריל 2015

  שלום רב,עובד שפוטר והמעסיק מעוניין שיגע לעבודה בזמן ימי ההודעה המוקדמת.העובד מסרב האם גם אז המעסיק מחוייב לשלם על ימי ההודעה המוקדמת?תודה

  השב
 • 13:18, 27 באפריל 2015

  על פי חוק הודעה מוקדמת, המעביד זכאי לוותר על שירותיו של עובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אולם אז הוא חייב לשלם לעובד את שכרו הרגיל.
  במידה והמעביד לא ויתר על שירותיו של העובד, יחסי עובד מעביד ממשיכים להתקיים בין הצדדים.
  לכן, עובד שאינו מגיע לעבודה בתקופת ההודעה המוקדמת אינו זכאי לשכר בגין ימי היעדרותו, אלא אם כן הוא נעדר עקב מחלה, חופשה שנתית או כל היעדרות אחרת שמזכה בשכר עבודה.

  הדס גנוט, עו"ד

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספות, דמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.