• 23 בדצמבר 2013

  מה השיקולים המנחים של חברות בבעלות אותו אדם, האחת חברה פעילה והשנייה תוקם?

  מה מומלץ? קיימת חברה פעילה,ורוצים לפתוח אחת אחרת (יותר נציגות של ארגון מחו"ל), ייתכן שיהיו ביניהן, בין החברה הקיימת והחדשה "עסקים". שתיהן בבעלות אדם אחד.
  מה עדיף לפתוח חדשה כחברת בת, או חברות אחיות, ואז לפתוח חברה אחרת מעליהן שתהיה חברת האם...?


  מהם השיקולים הרלוונטיים לדעתכם לכאן או לכאן?מה צריך לבדוק? היקף פעילות הכנסות צפוי? מיסוי? לבעלים אמורה לקום חברה בלתי קשורה אחרת בתחום עיסוק שונה, איך זה מתגלם...

  23 בדצמבר 2013
 • 29 בדצמבר 2013

  מה השיקולים המנחים-- חברות קשורות

  שלום רב, ככל שאני מבין את נסיבות העניין, יש רצון להקים חברה חדשה שהיא תהיה זו המייצגת ארגון/חברה? מחו"ל. אם נציגות זו כבר קיימת בחברה הפעילה (הקיימת) כי אז עלולות להיות השלכות מס להוצאת "נכס" זה מהחברה הקיימת ויש לבחון היבט זה. באופן כללי ניתן לומר שריבוי חברות גורם להוצאות רבות יותר ולשאלות נוספות מצד רשות המסים ובירורים לגבי עסקאות בין גופים קשורים, כגון בחינת תנאי הלוואות בין חברות קשורות, תנאי מכירה וכו'. מכיוון שאני מבין שכל החברות הינן בבעלות אדם אחד כי אז הייתי מצמצם את מספר החברות אלא אם כן הדבר הכרחי לצורך הפרדת פעילויות מסויימות (אולי גם בגלל דרישות הגורם הזר). ללא מידע נוסף לגבי סוג הפעילות והשיקולים העסקיים וכו' לא נראה שיש הבדל משמעותי בין הקמת החברה הנוספת כחברה בת או חברה אחות. בהצלחה. מאיר

  29 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?