סנקציה בחוזה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אלכסנדר

  נשלח ע"יאלכסנדר 13:29, 31 באוגוסט 2012

  שלום רב ענת, אני שכיר בחברה העובד במשרה בכירה. בעקבות שינויים במבנה ההעסקה שלי אני עומד לחתום על חוזה עבודה חדש. אחד הסעיפים בחוזה מדבר על סנקציה כספית בסכום מוגדר אשר יחול עלי במקרה של הפרת סעיפי חוזה. האם הדבר מקובל וחוקי? תודה רבה

  השב
 • 15:40, 1 בספטמבר 2012

  בדרך כלל לא מקובל, כדי להשיב תשובה מדוייקת עלי לבדוק את ההסכם, את נסיבות ההתקשרות וכיוצ״ב

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.