עדכון שכר - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שירן

  נשלח ע"ישירן 08:52, 4 בפברואר 2013

  האם מעסיק בשוק הפרטי מחוייב לפי חוק להעלות את השכר או לעדכן את השכר כאשר יש כל כך הרבה עליות מחירים במשק? אם כן מכוח איזה חוק?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  עו"ד אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  13:54, 4 בפברואר 2013

  לכלל משק העובדים השכירים ניתנת תוספת יוקר שנועדה לפצות על השחיקה שמקורה באינפלציה והיא משולמת על פי הסכם שנחתם מעת לעת בין הממונה על השכר במשרד האוצר לבין ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.