אי העברת כספים לפנסיה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שני

  נשלח ע"ישני 09:57, 14 בפברואר 2013

  המעסיק שלי לא העביר לקופת הפנסיה את החלק שלי לפנסיה במשך כשנה. החודש הוא ניכה לי את כל הסכום בבת אחת מהשכר כך שהשכר נשאר זעום ביותר. האם מותר לו לעשות כך על פי החוק?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  עו"ד אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  12:57, 14 בפברואר 2013

  יש להבחין בין שכר עבודה שנוכה מהעובד ( בתלושי השכר החודשיים)ולא הועבר לקופת גמל לבין שכר עבודה שהיה צריך להשתלם על ידי העובד ישירות ולא שולם במהלך השנה.
  החובה בתשלום לקופות גמל ומניעת פיגור בהעברת התשלומים לקופה באה למנוע פגיעה ונזק בלתי הפיך לעובד בעת פרישה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.