הרעת תנאים, אי תשלום הבראה וחופשה. - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רחלי

  נשלח ע"ירחלי 16:24, 9 במאי 2013

  עד עכשיו עבדתי ב 3/4 משרה כרגע הורידו לי שעות עבודה לחצי משרה לאחר שלוש שנים שאני עובדת במקום העבודה, המעסיק אומר לי שאם זה לא יאה לי אני יכולה להשאיר מכתב התפטרות ולעזוב. השאלה שלי כזאת, האם אני יכולה להתפטר כדין התפטרות כהרעת תנאים? ומה עם הבראה שלא קעבלתי במשך 3 שנים. וחופשה כשהבוס שלי לא מוציא אותי לחופשה במשך שלוש שנים.... וגם כשיצאתי לחופשה לא שילם לי עליה....

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  עו"ד אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  12:06, 12 במאי 2013

  שינוי בתנאי העסקה דורש הסכמה וחתימה שלך על מסמך נלווה. במידה ואינך מסכימה לתנאים החדשים והם בבחינת הרעה בתנאי העסקתך, הנך זכאית להתפטר בדין מפוטר ולקבל את המגיע לך בגין תקופת עבודתך, לרבות פיצויי פיטורים, דמי הבראה (שנתיים)ויתרת ימי חופשה שלא ניצלת במהלך תקופת עבודתך כפדיון(בכסף).

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.