הלנת שכר - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • הדר

  נשלח ע"יהדר 03:27, 16 בינואר 2014

  שלום רב, לקחתי משרה זמנית החל מהשבוע האחרון של דצמבר. האם המעסיק מחויב לשלם לי עד העשירי לינואר (העברתי לו את השעות בראשון לינואר)? בנוסף, כאשר התחלתי לעבוד לא לקחו ממני פרטים כגון פרטי חשבון ולא החתימו אותי על חוזה, למעט הצהרת סודיות (הגעתי לעבודה דרך אחי שמועסק שם כאשר חיפשו עובדת זמנית באופן מיידי למספר ימים לכן לא דאגתי מכך). כאשר העלתי ביוזמתי את עניין השכר בראשון לחודש, נאמר לי שאין לי מה לדאוג. עם זאת לא הייתה שום התקדמות בנושא. בפעם השלישית ששאלתי האם אקבל שכר החודש (בעשירי לחודש) וכמה זה חשוב לי בשביל הביטוח הלאומי פנו אלי מהחשבונות והסבירו לי שאצטרך להוציא עבור התשלום חשבונית שכיר. דבר שכרוך בעמלה. האם מותר להם לכפות עלי דבר כזה כאשר אין לי שום אינטרס לעשות דבר כזה? במקום תשלום רגיל לשכיר. בנוסף, כאשר ראיתי שהם לא משלמים לי הודעתי להם שאין בכוונתי להגיע לעבוד עד שלא אראה את הכסף. התשובה שקיבלתי שזה לא בסדר שאני מציבה תנאי ושבפברואר אני אקבל את הסכום המלא. האם זה היה נכון מצידי מבחינה חוקית? פשוט הרגשתי שאם הובטח לי החודש ולא קיבלתי שקל למה שאאמין להבטחה שיכנס כסף בחודש פברואר... איך ממשיכים מכאן?

  השב
 • 03:45, 16 בינואר 2014

  שאלה נוספת, האם זו הדרך של המעסיק להימנע מתשלום עבור נסיעות כאשר מדובר בחשבונית שכיר?

  תודה מראש,
  הדר

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.