הרעת תנאים? - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אילה

  נשלח ע"יאילה 18:13, 21 בינואר 2014

  עובד ביקש לעבור תפקיד ("שינמוך") והועבר תפקיד לבקשתו. עקב השינוי נידרש להשיב רכב החברה שהיה ברשותו במסגרת תנאי העסקה בתפקיד הקודם. העובד הודיע על רצונו לעזוב את החברה. האם יש בכך משום הרעת תנאים לצורך תביעת פיצויי פיטורין?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  12:28, 26 בינואר 2014

  מהנתונים שבשאלתך עולה כי שינוי בתנאי העסקה נערכו בין הצדדים בהסכמה. שימוש ברכב חברה במסגרת העבודה הנו בבחינת הטבה ונלווה לתנאי העבודה לכן אינו מהווה הרעת תנאים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.