שינוי בחוזה עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • טל

  נשלח ע"יטל 22:24, 11 במאי 2014

  שלום אתמול חתמתי על חוזה עבודה מ 10 דפים חתמתי למטה על כל דף השאלה היא האם המעסיק יכול להוסיף תוספת בכתב יד ליד החתימה שלי כאילו שאני מסכים

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  11:34, 15 במאי 2014

  כל חוזה נכרת בין שני צדדים בדרך של הצעה וקיבול. חתימה על החוזה בין הצדדים מעידה על גמירות דעת להתקשר בחוזה ויש בה הסכמה החופפת באופן מלא עם ההצעה.
  במידה ואינך מסכים לנוסח המוצע בחוזה העבודה, עלייך להודיע על כך למעסיק שאינך מסכים עם השינוי ולפעול לביטולו או לשינוי הנוסח תוך הסכמה בין הצדדים ובלבד שתהיה על כך גמירות דעת וחתימה מחדש.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.