סעיף 14 - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • שואלת

  נשלח ע"ישואלת 16:10, 4 בספטמבר 2014

  סעיף 14- מופרשים עבורי לקרן פנסיה מקיפה האחוזים הבאים:5% תגמולים 8.33% פיצויים. (ניכוי עובד=7%) תחת הסכם קיבוצי צורפנו מזה כמה שנים לסעיף 14. 100% במקום פיצויי פיטורים. השאלה- האם לאור האחוזים המופרשים, תקין?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  13:08, 15 בספטמבר 2014

  בנוסח האישור הכללי הקובע אם המעביד פטור מהשלמת פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 נקבעו תשלומי המעביד לקרן הפנסיה אשר אינם פחותים מ 14.33%, 12% אם בנוסף גם תשלום להשלמת פיצויי פיטורים או לפוליסת ביטוח לפיצויים בשיעור של 2.33%.
  או תשלומי המעביד לפוליסת ביטוח מנהלים אינם פחותים מ -13.3% מהשכר אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר לפחות או בשיעור של 2.5% מהשכר לפי הנמוך מביניהם.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.