שעות נוספות - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רפי

  נשלח ע"ירפי 12:12, 22 בספטמבר 2014

  במסגרת המחלקה בעבודה מאשרים לכל אחד מהעובדים שעות נוספות מקסימליות זהות. נוהג זה פועל כבר זמן רב. לאחרונה, חלק העובדים קיבלו הודעה בדבר קיצוץ מסויים בשעות נוספות, עד הודעה חדשה. יש לציין שלא חל שינוי כלשהו בהיקף העבודה ובדרישות מכל אחד מהעובדים. לאור הנ"ל, האם המעסיק רשאי לבצע כנ"ל ? אם כן, מהן הנסיבות המצדיקות "אפליה" בנושא ?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  13:09, 5 באוקטובר 2014

  יש לבחון כל מקרה לגופו לפי תנאי העסקה והסכם העבודה של כל אחד מהעובדים במקום העבודה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.