• א.

  נשלח ע"יא. 09:07, 26 באוקטובר 2014

  במקום עבודתי נהוג לקיים עדכון שכר בכל שנתיים אני עובד בחברה כ- 6 שנים, ללא עדכון בשכרי. בכל פעם נומק מדוע לא עודכן שכרי. פעם טענו ( כעבור 2 שנים )שהדבר נעשה בשגגה, ואף הוצא מכתב המפרט את אחוזי ההעלאה שאושרה, אולם עדיין לא טרחו לתקן. פעם נוספת ( כעבור 4 שנים ) טענו שהדבר נוגע להנחיה על הקפאת שכר למגזר שאליו אני משתייך, דבר שהתברר כלא נכון. בינתיים עברו כ- 6 שנים ללא שינוי. התחלתי ללחוץ בנושא ואף כתבתי לגורמים הרלוונטיים את השתלשלות העניינים וביקשתי לסיים את הטיפול בנושא כפי שפורט במכתב הנ"ל. עדיין לא קיבלתי תשובה רשמית, אולם ההנהלה טרחה להעביר לי מסר עקיף שמקרה הטוב אקבל כשליש ממה שהוגדר במכתב הנ"ל. עלי לציין שחוות הדעת עלי חיוביות מאד ואף זכיתי בפרסי ייעול. תודה. כיצד עלי לנהוג על מנת לקבל מה שהובטח, מבלי להביא למשבר עמוק מול ההנהלה.

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  13:37, 10 בנובמבר 2014

  ביחסי העבודה ישנם הסכמי עבודה המפרטים חובות וזכויות בין הצדדים.
  נוהג במקום העבודה נתון לפרשנות בין הצדדים ונדרשת הוכחה לו במשפט העבודה.
  מהמקרה שציינת עולה כי חלו שינויים במקום העבודה ועלייך לראות את התמונה הכוללת לפני נקיטת צעדים דרסטיים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.