סעיף תגמול שעות נוספות - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • בן

  נשלח ע"יבן 09:47, 3 בדצמבר 2014

  שלום רב, השבוע התקבלתי למקום עבודה חדש. עברתי על החוזה ובסעיף השכר הופרד השכר לשכר ברוטו ולתגמול גלובלי על שעות נוספות ברוטו, סה"כ שני הדברים זהו השכר אשר סוכם עליו בתהליך הגיוס. באותו סעיף צוין כי החברה יכולה לבטל או לשנות את תגמול שעות הנוספות ומתוך כך השכר ירד בערך ב-20%, האם הדבר חוקי? האם יש ממה לחשוש על חתימה המנוסח ככה? האם יש להתעקש על ציון השכר שסוכם בתהליך הגיוס? תודה, בן

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד ,מנהל הפורום

  16:11, 11 בדצמבר 2014

  הסכם הקובע כי שכר העובד יורכב משכר בסיס ובנוסף שכר בעבור שעות נוספות גלובליות הנו חוקי, מכיוון שהוא מפריד בין שכר הבסיס לבין השעות הנוספות. אם בפועל לא צפויות שעות נוספות וסוכם על פיצול , מדובר בפיקציה ויש לשלם את מלוא הסכום כשכר בסיס ולהעניק את כל ההטבות הסוציאליות.
  כאשר מוסכם על תוספת גלובלית עבור שעות נוספות, יהיה גמול על שעות נוספות גם אם לא יעבוד את מלוא מכסת השעות הנוספות עליה סוכם ויהיה זכאי לה כך או כך.
  יש לבחון את הסכם העבודה באם מוגדרות שעות עבודה או אם לאו.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.