• ניק

  נשלח ע"יניק 09:47, 10 במרץ 2015

  לדעת מה מותר לי כמנהל מקצועי עם עובד שתחתי, כאשר המנכל ואני העמסנו עליו מטלות שאינן בהסכם איתו. כתוצאה מרהארגון טכני העובד ממשיך לבצע את עבודתו והודיע לי בעלפה שאני חייב לקחת ממנו את מה שלא הוסכם איתו. המנכל כעס והחל להפריע לו ניהולית וטירטר אותו מנהלתית. האם העובדה שאני מחייב את העובד בגלל הלחץ לעשות עבודה שהוא אמר בעל פה שאינה בהסכם וזה נכון יכולה לגרום לי בעיה? האם העובד יכול להפסיק לעשות את העבודות הנוספות ולעשות רק מה שבהסכם איתו, המנכל מסרב לפעול כמו שצריך. כלומר לסיים את העסקתו במידה ולא רוצים לקיים את הסכם איתו כמו שכתוב. מה יקרה כתוצאה מזה שהעובד ממשיך לעבוד בכוח גם בדברים שמעבר לחובה שלו. הצעתי לעובד לכתוב את הדברים למנכל בנושא העסקתו החריגה ולבקש שהמנכל יקח אחריות ויחליט או להפסיק לדרוש זאת ממנו או שיפטר אותו. אני חושב שזו חובתי האם אני טןעה?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  11:51, 10 במרץ 2015

  מהתרשמותי כעולה מתוך הדברים, אין המדובר בשינוי בתנאי העבודה באופן חד צדדי,
  כי אם בארגון שלא פירט נהלי עבודה או נהלי תפעול וביצוע ו/או נהלי מדיניות בטרם קרות האירועים המוצגים.
  לפיכן, יש להביא לידי ביטוי בכתב סמכויות וחלוקת אחריות של העובדים בארגון ואופן חלוקת העבודה ביניהם תוך מטרה להביא לסדר וארגון תהליכי עבודה בהווה ובעתיד.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.