• עידו

  נשלח ע"יעידו 09:52, 10 במרץ 2015

  כי יש כלל זה:  תנאי העבודה המתקיימים בין הצדדים אינם ניתנים לשינוי חד צדדי ללא הסכמה הדדית, שהרי שינוי תנאי עבודה יכול להיחשב כפיטורים לכל דבר ועניין  "גם אם איש מהנתבעת לא אמר את המילים המפורשות "פיטורים", הרי שהצעה לשינוי תנאי העבודה, שהעובדת לא הסכימה לה, כמוה כפיטורים, כיוון שלא ניתן לשנות באופן חד צדדי הוראה מחוזה העבודה"   שאלתי אם העובד הוא פרילנסר, עצמאי עם חשבונית, האם הודעה על שינוי תנאי העבודה מכל סוג, אפילו מינוריים, הם הודעה בעצם על סיום ההסכם בפועל.  ואם כך, מה הצעד הנדרש אם הצד המפר המעביד, אינו מודיע על הסיום בכתב? והאם למעשה החוזה הסתיים בכל מקרה?  הרי אין כאן תביעת של פיצויים כשכיר, אז מה עומד לזכותו של העובד העצמאי במקרה כזה?  מה החובה של העובד אם המעביד שקיבל הודעה על ההפרה ממשיך לדרוש שירותים? האם יש להודיע לו שהוא בעצם הודיע על הסיום החוזה בהודעתו על שינוי תנאי ההסכם בלא הסכמה?  או שזה בידי העובד להחליט מה נכון עבו

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  14:23, 13 באפריל 2015

  השאלה הנה רחבה מדי ומקיפה אפשרויות רבות
  יש להתמקד בשאלה פרטנית אודות מקרה מסוים למענה

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.