שינויים בהסכם העסקה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • לודה

  נשלח ע"ילודה 12:00, 21 במרץ 2015

  האם ניתן לבצע שינויים בהסכם העסקה לאחר חזרתה של עובדת לתפקידה לאחר חופשת לידה מדובר על שינויים כדוגמת העסקה בשכר גלובלי במקום שכר שעתי (ראוי לציין כי ההסכם טרם יציאה לחל"ד היה זמני) כמו כן שינויים בהגדרת תפקיד אודה לתשובתך..לודה

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  15:29, 13 באפריל 2015

  משמדובר בעובדת השבה מחופשת לידה הרי השינוי יכול להיות נגוע בהפליה מחמת הורות ונוגד את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וניתן לראות בכך "הפליה בתנאי העבודה " וב"קידום" בעבודה על רקע הורות ולהתפטר בדין מפוטר ובניגוד לחוק,
  אלא אם השינויים בהסכם העסקה ובהגדרת התפקיד הנם בהסכמה בין הצדדים ונועדו לקדם את יחסי העבודה בין הצדדים.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.