אי הודעת מראש בטרם התפטרות - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • יניב

  נשלח ע"ייניב 12:12, 14 במאי 2015

  שלום ע"וד רוזן אור, התפטרתי מעבודתי לאחר ארבעה חודשים ללא הודעה מראש ולכן המעסיקים הורידו שכר של ארבעה ימי עבודה ממשכורתי האחרונה. השאלה היא האם העובדה שהתפטרתי בעקבות תנאים שלא קוימו במעמד ראיון העבודה והמתנתי בסבלנות לשינוי במשך ארבעה חודשים מקנה לי את האפשרות לבטל את הקנס הלא מוצדק הזה ואם אפשר לתבוע את השבת השכר שנלקח ממני.

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  14:58, 18 במאי 2015

  המדובר בתשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על פי חוק, יום בעבור כל חודש עבודה עד 6 חודשי עבודה ולכן הוריד לך המעסיק 4 ימים בגין 4 חודשי עבודה כדין.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.