הסכם עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • בנימין

  נשלח ע"יבנימין 12:21, 29 באוקטובר 2015

  אם בחוזה אישי של עובד נכתב במפורש שרק מה שכתוב בהסכם האישי מחייב ושאר התנאים הנוגעים לעובדים בהסכם קיבוצי באותו הארגון לא חל עליו וגם לא הקשור לצווי הרחבה בענף שבו פועל הארגון. זה חוקי ?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  11:48, 9 בנובמבר 2015

  חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 קובע כי זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור. כמו כן במידה וחוזה העבודה שונה מהוראה אישית שבהסכם הקיבוצי החל על בעלי החוזה- ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה. היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה, אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.

  תגובה
 • 16:32, 11 בנובמבר 2015

  אם למשל בהסכם הקיבוצי מקבלים משכורת י"ג, גמול וכד', האם עובד בחוזה אישי יכול לדרוש תנאים אלו למרות שבחוזהו האישי כתוב שמה שמחייב הוא רק מה שכתוב בחוזה האישי ?

  תגובה
 • 10:12, 20 בנובמבר 2015

  במקום עבודתי רוב העובדים בהסכם קיבוצי ומיעוטם בחוזה עבודה אישי.

  על מנת לדעת אילו זכויות/הטבות מגיעות לעובדים בחוזה אישי, יש צורך לעיין בתכולת ההסכם הקיבוצי.

  האם ניתן לחייב את המעסיק לחשוף / להעביר את תכולת ההסכם הקיבוצי לעובד בהסכם אישי ?

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.