האם בעת פיטורים ימי התראה פטורים ממס וכנל לפדיון חופשה ? - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • yiss

  נשלח ע"יyiss 18:01, 22 במאי 2016

  אם פוטרתי ממקום עבודתי האם חלף הודעה מוקדמת יחשב כדין פיצויי פיטורים, ולכן עשוי להיות פטור ממס הכנסה? כנ"ל לימי לפדיון ימי חופשה ? מה התנאים אם כן.

  השב
 • 09:32, 31 במאי 2016

  אם פוטרתי אחרי 9 חודשים נקבע מועד לשימוע ולא הגעתי אליו. האם מותר למעסיק לא לשלם לי את ימי ההודעה המוקדמת?

  תגובה
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  אורית רוזן - אור, עו"ד,מנהל הפורום

  16:52, 1 ביוני 2016

  חלף הודעה מוקדמת מהווה רכיב פיצוי כמו שכר עבודה ולא כמו פיצויי פיטורים ולכן אינו פטור ממס. כך גם רכיב פדיון חופשה במועד סיום יחסי העבודה אינו פטור ממס.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.