פיצויים - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אשר

  נשלח ע"יאשר 10:23, 12 באפריל 2012

  שלום רציתי לדעת איך מחשבים פיצויים לעובד שעבד 10 שנים.האם לפי משכורת אחרונה או לפי שכר שהיה בכל שנה. אשר

  השב
 • 11:33, 12 באפריל 2012

  אם העובד הינו עובד חודשי, לפי משכורת אחרונה. כמובן שאם המשרה השתנתה יש להכפיל גם בממוצע משוקלל של היקף המשרה בכל תקופת העובדה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.