זכאות דמי מחלה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רעות

  נשלח ע"ירעות 13:01, 15 באפריל 2012

  שלום רב, אבי עובד באותו מקום עבודה מזה 11 שנים. במהלך השנים התחלפו הבעלים, וכל העובדים קיבלו מכתבי פיטורים וחלקם (כמו אבי) "הועסקו מחדש" והמשיכו למעשה לעבוד באותו המקום תחת הבעלים החדשים (חוזה בע"פ, לא נחתם חוזה עבודה חדש בכתב). רוטינה זו חזרה על עצמה מידי מס' שנים. יצוין כי עם חילוף הבעלים הוחלף גם שם החנות ואולם מהות העבודה שם לא השתנתה. לפני מס' חודשים, הוחלפו שוב הבעלים, אבי קיבל מכתב פיטורים, שולמו פיצויי פיטורין מהמעביד הקודם (לא צבר ימי חופשה) והוא הועסק מחדש אצל הבעלים החדשים שרכשו את החנות. כעת חלה ואינו כשיר לעבודה בטווח הזמן הקרוב, שאלתי היא האם הוא זכאי למלוא תשלום דמי המחלה, קרי, 90 ימים, קראנו שכתוב בחוק "אותו מקום עבודה" או שהוא זכאי רק לדמי המחלה שצבר בתק' שהינו מועסק תחת המעביד הנוכחי? תודה רבה.

  השב
 • 13:24, 15 באפריל 2012

  אכן, הבנת נכון. אביך זכאי לניצול מלוא ימי המחלה שנצברו לו ב"אותו מקום עבודה".

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.