?הפעלת נספח סודיות ואי תחרות עסקית - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • עודד

  נשלח ע"יעודד 22:30, 15 באפריל 2012

  שלום, לפני כשבוע פוטרתי (כדין מפוטר) ממקום עבודתי, וקיבלתי מכתב מעו"ד החברה, המתריע כי לתקופה בת 6 חודשים הנני מתבקש לכבד את נספח הסודיות ואי התחרות העסקית לחצי שנה, עליו חתמתי בחוזה. אני אמור לקבל את הפיצויים בקרוב. בינתיים, 3 עובדים נוספים בחברה התפטרו (לא ידוע לי אם קיבלו פיצויים) ונקלטו בחברות לקוח, ועובד נוסף נקלט בחברה מתחרה בתפקיד זהה, כאשר כולם חתומים על הנספח הנ"ל. - על פי החוק, האם מותר למעסיק שלי לעשות דבר כזה? - האם במידה ועובדים אחרים עובדים אצל לקוחות ו/או חברה מתחרה אינו מהווה תקדים לנושא ומבטל את הסעיף הנ"ל בחוזה? - האם ניתן לבצע "איפה ואיפה" בין עובדים בהפעלת נספח זה? חשוב לציין כי מדובר בתחום התרגום וכי אין סודות ספציפיים השמורים אך ורק לחברה בה עבדתי, אותם אני יודע. תודה

  השב
 • 13:48, 16 באפריל 2012

  אם הגבלת העיסוק, כדבריך, איננה מגינה על סודות מסחריים, אין ההגבלה תקפה והינה בניגוד לחוק יסוד חופש העיסוק. החוק החל על הנושא הינו חוק סודות מסחיים והפסיקה של בית הדין לעבודה והבג"צ מאז פס"ד צ'ק פוינט של בית הדין לעבודה ופס"ד סער של הבג"ץ שקבעו שלא ניתן להגביל עיסוק אם ההגבלה איננה מגינה על סוד מסחרי ואם לא התקיימו תנאים נוספים שפורטו שם.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.