קצבת נכות - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • לזלי

  נשלח ע"ילזלי 13:20, 17 באפריל 2012

  אני עומדת להשתחרר מצה"ל על פרישה רפואית ואקבל קצבת נכות. האם בראיון עבודה אני חייבת לדווח למעסיק על קבלת הקצבה ועל סיום עבודתי כתוצאה מבעיה רפואית?

  השב
 • 14:36, 17 באפריל 2012

  לגבי השחרור מהצבא חד משמעית אינך חייבת לספר לו. לגבי הנכות - אם לנכות אין קשר לתיפקודך בעבודה - אינך חייבת לא חוקית ולא מוסרית לספר לו . אם יש קשר בין הנכות לבין תיפקטודך בעבודה - לדעתי, כדאי שתגידי לו שיש לך נכות, כי אם הדבר יתגלה לו במהלך העבודה הוא יכול לאבד אימון אליך. מצד שני - אינך חייבת לספר לו על פי החוק. החליטי לבד איך לפעול.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.