הצמדה למדד שלא שולמה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רונן

  נשלח ע"ירונן 21:38, 23 באפריל 2012

  בחוזה ביני לבין חברה מסוימת מצויין שהתשלומים אלי בגין טיפול רפואי במבוטחים שלהם יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן.הם שימו לי כל השנים את הכסף אך אף פעם לא הצמידו אותו למדד.אני כל השנים לא ביקשתי את ההצמדה כי שכחתי מסעיף זה.במידה ואני תובע האם אקבל את כל ההצמדות? החוזה 13 שנה.אני עצמאי. תודה

  השב
 • 19:29, 24 באפריל 2012

  פורום זה איננו נועד לעצמאיים אלא לעובדים ולמעסיקים. תוכל לתבוע את ההצמדה עבור 7 שנים בבית משפט השלום.

  תגובה
 • 22:12, 24 באפריל 2012

  אני מבין ממך שאני יכול לתבוע 7 שנים אחורה האם זה אומר שאהיה זכאי לקבל את מלוא סכום ההצמדה בגין אותן 7 השנים

  תגובה
 • 22:21, 24 באפריל 2012

  אם אתבע , האם אקבל את מלוא סכום ההצמדה בגין 7 שנים אחרונות?

  תגובה
 • 10:33, 25 באפריל 2012

  אני מציעה שתפנה לפורום המתאים, כי אינך עובד ואין קשר לתביעתך ליחסי עובד מעביד .

  תגובה
 • 10:34, 25 באפריל 2012

  קבלת תשובה

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.