הפרת חוזה עם מקום עבודה חדש - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אלי

  נשלח ע"יאלי 15:02, 29 באפריל 2012

  אני מעוניין לדעת אם יש אפשרות להפר חוזה עם מקום עבודה חדש לאחר 14 יום ממועד חתימת החוזה ללא סכנת תביעה?

  השב
 • 17:03, 29 באפריל 2012

  על מנת לענות לך בצורה ראויה יש כמובן צורך לבדוק את החוזה ואת הנסיבות שקדמו לחתימתו. בעקרון, ודאי יש אפשרות לסיים את החוזה ולתת הודעה מוקדמת., אך כפי שאמרתי, יש לבדוק היטב את הנסיבות לפני חתימת החוזה ולאחריו.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.