סיום חוזה עבודה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ל.ג

  נשלח ע"יל.ג 18:16, 24 במאי 2012

  בסוף חודש זה יסתיים חוזה העבודה שלי של שנתיים, עדיןן לא דיברו איתי על המשך.הפסקה וקרוב לוודאי שהבוס שלי שכח. לא נראה לי שמתכננים לפטר אותי כי אני נחוצה ומרוצים ממני (מקצוע הייטק), לבינתיים אני מחפשת עבודה חדשה ומחכה לתשובה. הייתי מעדיפה לא להעלות את הנושא כרגע בעבודה עד שאדע מה קורה במקום החדש. שאלתי היא: לפי החוק כמה זמן לפני סיום חוזה אני צריכה להודיע למקום הנוכחי? כמה זמן להמשיך לעבוד במידה והתקבלתי במקום החדש? ובכלל מה החוק אומר, האם החוזה נמשך אוטומטית? ומה הזכות לבקש הטבות העלאת שכר לפי חוק? תודה רבה מראש!

  השב
 • 17:40, 27 במאי 2012

  אם הנך עובדת חודשית ההודעה המוקדמת היא של חודש ימים. יש לבדוק בחוזה מה נקבע שם לעניין סיום/הארכת החוזה. אם לא נאמר דבר בחוזה, החוק קובע לעניין זה כי על המעסיק להודיע 3 חודשים לפני סיום החוזה על כוונתו להאריך את החוזה ואם לא הודיע, החוזה יסתיים במועד שנקבע והעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.