שאלות לגבי סעיף 14 - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ד

  נשלח ע"יד 16:14, 30 במאי 2012

  שלום, אני עומדת להתחיל עבודה חדשה וברצוני לדעת האם כדאי לי לבקש מהמעסיק להוסיף להסכם ההעסקה את "סעיף 14". האינטרס מבחינתי בהוספת הסעיף הוא שאם וכאשר אחליט לעזוב ביוזמתי את העבודה, אהיה זכאית לקבל ממעסיקי "פיצויי פיטורין" (היינו "מתפטר בדין מפוטר"). אשמח לעזרתכם עם מספר שאלות בנושא: 1. המעסיק צפוי להפריש עבורי כספים לקרן פנסיה ע"פ השעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל (ולא מעבר לכך). השאלה, היא אם כן: בהנתן סעיף 14, במידה ואתפטר ביוזמתי כעבור שנה או יותר (בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורין), האם אהיה זכאית לקבל את הכספים שהופרשו לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בלבד- או שהפיצויים בקרן הפנסיה יחשבו כ-72% מפיצויי הפיטורין בלבד ואת היתר המעסיק יאלץ להשלים (ואם כן, מהו הנוסח שמציין זאת?)? 2. במידה ואפוטר כעבור שנה או יותר *בהיעדר* סעיף 14 בהסכם ההעסקה שלי, ובהנתן שההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורין בקרן הפנסיה לא ניתנות להחזרה למעביד (למעט המקרים הקבועים בחוק)- האם אהיה זכאית בנוסף לרכיב פיצויין הפיטורין שבקרן הפנסיה גם ל-100% מפיצויי הפיטורין ע"פ השיעורים הקבועים בחוק פיצויי פיטורין? 3. בנוסח סעיף 14 שמצאתי באינטרנט, רשום: "לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב –בין המעביד לבין העובד ובו..." האם פירושו שכדי להחיל את סעיף 14 עליי לוודא שמחתימים אותי בעוד 3 חודשים על הסכם נוסף, או שדי בהסכם ההעסקה עליו אני חותמת לקראת תחילת עבודתי? אודה על עזרתכם בהקדם.

  השב
 • 11:11, 1 ביוני 2012

  אם בהסכם ההעסקה כתוב כי חל עליך ס' 14, ניתן לראות זאת כהסכם לצורך העניין.
  רצוי לצרף להסכם העבודה שלך את האישור הכללי לעניין ס' 14. כמובן שאם תתפטרי, ישוחררו לך רק סכומי הפיצויים אשר נצברו לך. לא תהיי זכאית להשלמת פיצויים פיטורים.
  מעבר להסבר פשטני זה, אני מציעה לך כי אם תרצי לקבל יותר מידע פני לייעוץ משפטי

  תגובה
 • 23:40, 18 ביוני 2012

  לפיו:
  1.תשלומי מעביד-
  (א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ -14.33% מן השכר
  המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם בעד
  עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי
  פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על
  שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר.
  לא שילם המעביד בנוסף ל -12% גם 2.33% כאמור,
  יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של
  העובד בלבד;

  והרי כפי שציינתי מעסיקי צפוי להפריש עבורי כספים לקרן פנסיה ע"פ השעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל (ולא מעבר לכך). היינו, סך ההפרשות (שלי כעובדת ושל המעסיק יחדיו) יעמדו על 12.5% והמעסיק אינו מפריש לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שמי בנוסף. לכן נראה שבמקרה של פיטורין/התפטרות המעסיק כן אמור להשלים לי את פיצויי הפיטורין, כי סכומי הפיצויים הנצברים בקרן הפנסיה מהווים 72% בלבד.

  האם הבנתי נכון?

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.