באילו מקרים יש אפשרות לקבל פיצויים במידה ומתפטרים? - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אדוה

  נשלח ע"יאדוה 20:33, 31 במאי 2012

  שלום, הייתי רוצה לשאול באילו מקרים קיימת בידי הסכות לדרוש מהמנהל פיצויים למרות שהוא אינו מפטר אותי? האם במקרה שיחסי עובד מעביד אינם טובים יש אפשרות כזו? והאם במקרה שבמהלך עבודתי בחברה קידמו אותי תפקיד ללא העלאת משכורת וכרגע יש רצון להחזיר אותי לתפקיד הקודם- האם זה נקרא נרעת תנאים או שלא כיון שאין שינוי במשכורת? תודה

  השב
 • 11:18, 1 ביוני 2012

  אני מציעה לך לפנות לייעות משפםטי ולןהביא את כל הפרטים והמסמכים הרלוונטיים. לא ניתן לענות על כך בפורום תשובה ממצה ומדוייקת

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.