חוזה זמני - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • עדי

  נשלח ע"יעדי 16:05, 7 ביוני 2012

  שלןם. התחלתי לעבוד בחברה גדולה לפני כשנה וארבעה חודשים בחוזה זמני,לצח שנה להחלפה בחופשת לידה. מאז הוארך החוזה שלי פעמיים ועברתי תפקיד. אני עומדת עכשיו בפתח של הארכה נוספת או סיום חוזה או מעבר לחוזה קבוע. אין ברצוני להמשיך את העבודה בחברה. מה הם הזכויות שלי בנוגע למה נחשב התפטרות או פיטורין במקרה זה? במידה ומעוניינים להאריך לי את החוזה הזמני ואיני מעוניינת בכך . האם נחשב התפטרות או פיטורין? האם אני זכאיתלחתימה על אבטלה?

  השב
 • 13:41, 10 ביוני 2012

  אני מציעה לך להתייעץ עם עו"ד שיבדוק את נוסח החוזה שלך

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.