התפטרות בחודש בו משולמים דמי הבראה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • לירון

  נשלח ע"ילירון 15:28, 16 ביוני 2012

  שלום, במקום עבודתי משולמים דמי הבראה במשכורת יולי. במידה ואני מודיעה על התפטרות במהלך חודש יוני ואני מחוייבת להודעה מוקדמת של 30 ימים האם אני זכאית לקבל את דמי ההבראה או שיקזזו לי אותם לאחר התחשבנות (את משכורת יולי אקבל בתחילת יולי ובאמצע החודש למעשה אסיים לעבוד)

  השב
 • 12:35, 20 ביוני 2012

  אם תודיעי שהתפטרותך תכנס לתוקף בחודש יולי ועבדת לפחות שנה, תקבלי דמי הבראה

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.