פיצוי פיטורין - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ורדית

  נשלח ע"יורדית 09:44, 17 ביוני 2012

  האם עובד קבלן שעובד מספר שנים באמצעות קבלן שירותים בתוך חברה גדולה ומפוטר ע"י קבלן השירותים, זכאי לפיצוי פיטורין, (לאחר שהקבלן מפסיד במכרז) גם אם לאחר מכן הוא מועסק מחדש ע"י קבלן שירותים אחר באותה החברה?

  השב
 • 12:40, 20 ביוני 2012

  בתחום הנקיון והשמירה, התשובה חיובית. בתחום אחר, לא בהכרח

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.