גלובלי שעתי - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • טל

  נשלח ע"יטל 18:29, 18 ביוני 2012

  עו"ד רוזנר שלום רב נעזרתי בך בעבר ואני מבקשת להיעזר בך שוב. אתנצל מראש על אורך השאלה. אני עובדת על בסיס חוזה גלובלי-שעתי. באחד הסעיפים בחוזה נרשם:"גמול שעות נוספות שישולמו לעובד עבור תקופות בהן ייעדר מהעבודה עקב חופשה, מחלה, ייחשבו כחוב המגיע מהעובד למעביד. חוב זה יקוזז כנגד תשלומים נוספים שיגיעו לעובד עבור חודשים שבהם יעבוד יותר שעות מהשעות שעבורן ישולם לו הגמול גלובלי.ההתחשבנות תיעשה על בסיס שנתי." שאלתי, האם הסעיף בס"ה בא למנוע מהעובד לבוא בתביעות עתידיות כלפי מעסיקו לגבי תשלום על שעות שמעבר לשעות הנוספות שמשולמות לו במסגרת הגמול הגלובלי או שחודש שבו הייתי במחלה, וכאמור, שולמו לי גם שעות נוספות, יופחת התשלום עבורן בסוף השנה במידה ולא אעבוד מעבר לשעות הנוספות המשולמות לי במסגרת הגמול הגלובלי? אודה מאוד לתשובתך טל

  השב
 • 12:45, 20 ביוני 2012

  אינני נוהגת לייעץ בפורום בנושאים שבגינם עלי לקרוא את החוזה ולשמוע מהעובד יותר פרטים על עבודתו

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.