שאלה לגבי סעיף 14 - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • ד

  נשלח ע"יד 23:46, 18 ביוני 2012

  בפורום זה נאמר לי כי אם אהיה חתומה על סעיף 14, במידה ואפוטר\אתפטר אהיה זכאית לכספי הפיצויים שנצברו לי בקרן הפנסיה בלבד, ללא השלמה. אולם זה לא תואם את הרשום באישור הכללי לעניין ס' 14, לפיו: 1.תשלומי מעביד- (א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ -14.33% מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל -12% גם 2.33% כאמור, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד; והרי כפי שציינתי מעסיקי צפוי להפריש עבורי כספים לקרן פנסיה ע"פ השעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל (ולא מעבר לכך). היינו, סך ההפרשות (שלי כעובדת ושל המעסיק יחדיו) יעמדו על 12.5% והמעסיק אינו מפריש לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שמי בנוסף. לכן נראה שבמקרה של פיטורין/התפטרות המעסיק כן אמור להשלים לי את פיצויי הפיטורין, כי סכומי הפיצויים הנצברים בקרן הפנסיה מהווים 72% בלבד. האם הבנתי נכון? אודה על התיחסותכם.

  השב
 • 12:47, 20 ביוני 2012

  פני/ה לייעוץ משפטי

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.