• 18 ביוני 2012

  שאלה לגבי סעיף 14

  בפורום זה נאמר לי כי אם אהיה חתומה על סעיף 14, במידה ואפוטר\אתפטר אהיה זכאית לכספי הפיצויים שנצברו לי בקרן הפנסיה בלבד, ללא השלמה.

  אולם זה לא תואם את הרשום באישור הכללי לעניין ס' 14, לפיו:
  1.תשלומי מעביד-
  (א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ -14.33% מן השכר
  המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם בעד
  עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי
  פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על
  שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר.
  לא שילם המעביד בנוסף ל -12% גם 2.33% כאמור,
  יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של
  העובד בלבד;

  והרי כפי שציינתי מעסיקי צפוי להפריש עבורי כספים לקרן פנסיה ע"פ השעורים הקבועים בצו ההרחבה לפנסיית חובה בישראל (ולא מעבר לכך). היינו, סך ההפרשות (שלי כעובדת ושל המעסיק יחדיו) יעמדו על 12.5% והמעסיק אינו מפריש לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שמי בנוסף. לכן נראה שבמקרה של פיטורין/התפטרות המעסיק כן אמור להשלים לי את פיצויי הפיטורין, כי סכומי הפיצויים הנצברים בקרן הפנסיה מהווים 72% בלבד.

  האם הבנתי נכון?

  אודה על התיחסותכם.

  18 ביוני 2012