דמי הבראה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • אסי

  נשלח ע"יאסי 17:24, 9 ביולי 2012

  שלום רב, אני עובד בחברה שהחליטה על מספר צעדי הבראה כתוצאה ממצבה הכלכלי. אחד הצעדים עפ"י ההסכם החדש שנשלח לעובדים הוא הפחתת דמי ההבראה בשנים 2012, 2013 ב-50%. האם עפ"י החוק מותר לחברה להפחית בדמי ההבראה המגיעים לעובדים ?

  השב
 • 18:40, 9 ביולי 2012

  דמי הבראה ניתנים על פי צו הרחבה במשק ולא על פי חוק. אם בחברה שאתה עובד יש הסכם קיבוצי וההסתדרות חתמה בעניין הסכם קיבוצי והמעסיק התחייב להחזיק אחרי 2013 את ההפרשים לעובדים, ניתן לעשות זאת

  תגובה
 • 19:15, 9 ביולי 2012

  בהסכם שנשלח לעובדים אין התחייבות של המעסיק להחזיר את ההפרשים אחרי שנת 2013.
  דבר נוסף, אמנם חלק מהעובדים בחברה חתומים על חוזה קיבוצי אבל ישנה קבוצה של עובדים ביניהם אני שחתומים על חוזים אישיים.

  תגובה
 • 17:15, 17 ביולי 2012

  לא אוכל לתת תשובה ראויה ונכונה מבלי לקבל את כל הנתונים. אני מציעה לכם לבוא לייעוץ במשרדי ותציגו את כל המסמכים הרלוונטיים ואת כל העובדות במדוייק.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.