רכישת עסק והעסקה מחדש של עובד שפוטר - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • פזית

  נשלח ע"יפזית 12:14, 20 ביולי 2012

  רכשתי עסק. הבעלים הקודמים פיטר את העובדים ושילם להם פיצויי פיטרין. עכשיו אני אמורה לסכם איתם על המשך ההעסקה שלהם בעסק (אותו עסק רק בעלים שונים) - האם אני חייבת לשמור להם על תנאי ההעסקה הקודמים או שזה נתון למשא ומתן מחודש? מה לגבי וותק לענייני חופשה ופיצויים - האם גם זה נתון למשא ומתן או מחוייב להמשך וותק כפי שהיה קיים להם במעסיק הקודם? מה לגבי ביטוחי המנהלים/פנסיה- האם אני מחוייבת מהחודש הראשון או שניתן לדחייה למספר חודשים מאוחר יותר? תודה, פזית.

  השב
 • 18:05, 26 ביולי 2012

  אם שולמו להם פיצויים, לא חייבת לקבלם באותם תנאים. אם ממשיכים ברצף יש להם ותק לחופשה והבראה ומחלה. לעניין פנסיה, תלוי אם העסק הוא בענף שיש לגביו צו הרחבה לפנסיה מלאה, אם כן, יש לשלם הפרשות לפנסיה מייד. אם לא קיים צו הרחבה, הרי שלפי צו ההרחבה במשך על פנסיה מוקטנת אם לעובד היו בעבודתו הקודמת הפרשות לפנסיה, יש לשלם לו אחרי 3 חודשים, רטרואקטיבית מתחילת העבודה .

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.