תשלום דמי הבראה - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • מושית

  נשלח ע"ימושית 14:02, 23 ביולי 2012

  עד איזה תאריך בקיץ המעביד חייב לשלם דמי הבראה? האם ניתן לתבוע אותו במקרה של עיכוב בתשלום?

  השב
 • 18:00, 26 ביולי 2012

  על המעביד לשלם דמי הבראה בחודשים יוני -אוגוסט. ניתן, אבל לא כדאי, אם העיכוב הינו בחודש חודשיים

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.